تغييرنام اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتي به اداره كل امور املاك دولتي
در راستاي اجراي اصلاح چارت معاونت محترم امور املاك و كاداستر، نام "اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتي" به نام : "اداره كل امور املاك دولتي" تغيير يافت

  بخشنامه ارسال گواهي هاي بند(د) از طريق سامانه مديريت اطلاعات و مستندسازي املاك دولتي (ماد)
نظر به اينكه برابر تكاليف برنامه توسعه پنج ساله پنجم كشور ثبت معاملات آني در دستور كار اين سازمان قرار گرفته لذا در راستاي سياستهاي رياست محترم سازمان مبني بر بهره گيري از فن آوري هاي نوين در تحقق تكاليف مرقوم ، مبادرت به طراحي و توليد سامانه مديريت اطلاعات و مستندسازي املاك دولتي (WWW.maad-ssaa.ir) شده است كه براساس آن، مستندات قانوني بصورت برخط ثبت و امكان ابلاغ به كليه واحدهاي ثبتي و پيگيري نتايج آن را خواهد داشت . در اين راستا معاون محترم امور املاك بخشنامه اي در اين زمينه صادر نمودند كه بر اساس آن از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، گواهي هاي بند (د) صادره از ناحيه اداره كل اموال دولتي (بصورت ارسال فيزيكي- دستي و مستقيما به واحد ثبتي ) قابل اجرا نبوده و مستند قانوني فوق مي بايست تنها از طريق سامانه مرقوم ثبت و مورد پيگيري قرار گيرد لذا با عنايت به هماهنگي هاي به عمل آمده موضوع را به ادارات ثبت تابعه ابلاغ و در صورت وجود هرگونه پرسش يا ابهام ، مراتب به اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتي اعلام گردد.
تصوير بخشنامه مذكور را مي توانيد از قسمت فايل ضميمه اين خبر دانلود نماييد

  رعايت تبصره 4 ماده 120 آئين نامه اجرائي قانون ثبت در خصوص اصول اسناد مالكيت دولتي پس از صدور گواهي بند دال ماده 26 آئين نامه اموال دولتي
در رابطه با چگونگي اجراي مقررات مستندسازي بخصوص تكليف تبصره 9 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 بخش نامه شماره 119212/91 از طرف معاونت محترم امور املاك به كليه ادارات كل ثبت استانها ابلاغ گرديد
تصوير بخشنامه مذكور را مي توانيد از قسمت فايل ضميمه اين خبر دانلود نماييد

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

17

امروز :
دیروز :
کل :
تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.